Anmälningsblankett

MWiS vintervecka 28 december 2017 - 4 januari 2018
Fyll i blanketten och klicka på Skicka-knappen längst ner på sidan. Alla röda fält måste fyllas i.

Namn
Stämma
Adress
Avgift
Postnr/Ort
Ålder(barn/ungdom)
Telefon(er)
Tar med instrument
e-postadress
   
Specialkost
   

Hyra lakan och handdukar för 120 kr/person.    Antal:

Ange antal exemplar av noter du/ni redan har och tar med (totalt för alla anmälda):
Händel: Coronation anthem "My Heart Is Inditing" (avdrag 20:- per medtagen not)    Antal medtagna exemplar:
Schubert: Mässa i G-dur (avdrag 70:- per medtagen not)    Antal medtagna exemplar:
Vaughan Williams: Wassail song (avdrag 30:- per medtagen not)    Antal medtagna exemplar:
Ragnarsson: Ave Maria (avdrag 15:- per medtagen not)    Antal medtagna exemplar:

Önskemål om att bo tillsammans med någon, dubbelrum etc.

 


Flera anmälda med samma adress:
Namn
Stämma
Epostadress
Avgift
Specialkost
Ålder(barn/ungdom)
  Tar med instrument


Namn
Stämma
Epostadress
Avgift
Specialkost
Ålder(barn/ungdom)
  Tar med instrument

Namn
Stämma
Epostadress
Avgift
Specialkost
Ålder(barn/ungdom)
  Tar med instrument


Namn
Stämma
Epostadress
Avgift
Specialkost
Ålder(barn/ungdom)
  Tar med instrument

Namn
Stämma
Epostadress
Avgift
Specialkost
Ålder(barn/ungdom)
Tar med instrument

Något annat som behöver sägas: