Musikvecka i Svalöv
29 juli -5 augusti 2018


Musik Weeks in Sweden arrangerar sommaren 2018 en musikalisk sommarvecka. I vanlig ordning äger den rum på Fridhems folkhögskola i Svalöv i Skåne. Veckan startar med kvällsmat kl. 17 söndagen den 29 juli och slutar med frukosten söndagen den 5 augusti.

Program
Richard Cooke är musikalisk ledare för veckan och dirigerar Stora Kören. Richard Pearce deltar som pianist och organist.
Följande och ytterligare några stycken kommer att övas in under veckan och framföras på en offentlig konsert i Lunds domkyrka lördagen den 4 augusti kl. 17:00.

  • Vaughan Williams: Te Deum i G
  • Britten: Rejoice in the Lamb
  • Rachmaninov: Blazjen muzj
  • Bruckner: Ave Maria och Tota pulchra es
  • Tavener: Magnificat and Nunc dimittis

Deltagare
Om du är en duktig körsångare, god notläsare och van vid ett snabbt och effektivt inlärningstempo så är du välkommen att delta. Som alltid kommer veckan att innehålla några musikaliska utmaningar, men under Richard Cookes ledning samt fokuserade och effektiva övningar (förmiddagar och kvällar) blir den en givande upplevelse där du får träffa runt 100 andra körsångare och tillsammans med dem skapa musik.

Aktiviteter för barn
För att föräldrar skall ha möjlighet att delta i repetitionerna, och för att få tillväxt in till stora kören, anordnas aktiviteter för barnen under de tider den stora kören repeterar.
Barnverksamheten riktas till barn som är som yngst fyllda fyra år, och som äldst de som gått ut årskurs 7 våren 2018. Yngre barn är välkomna att delta i barnverksamheten i sällskap med förälder eller motsvarande person. Äldre barn/ungdomar förväntas delta i Stora kören.
Oavsett dessa åldersgränser är naturligtvis barn/ungdomar välkomna att delta i Stora kören, och deltar då inte i barnverksamhetens aktiviteter.
I barn- och ungdomskören är barn/ungdomar från 10 till 14 år välkomna, d.v.s. de som börjar årskurs 4-8 hösten 2018. I den kören sjunger man sopran- eller altstämman. Fr.o.m. målbrottet är man välkommen att sjunga i stora kören.

Övriga aktiviteter
Eftermiddagarna är fria för egna aktiviteter.
Ta gärna med ett instrument och musicera tillsammans med andra lika- eller olikasinnade. Det blir uppskattade bidrag på soarén som avslutar varje dag under veckan. Då framförs underhållande nummer av olika slag, mer eller mindre seriösa. Det finns också ett nattkafé där man kan köpa vin, öl, mm.

Priser
Inkvarteringen sker på Fridhems Folkhögskola. Deltagaravgifterna framgår av följande sammanställning. De inkluderar helpension.

Vuxna

4855

Studerande/arb.lös 25-29 år

3550

17 – 24 år

3200

13 – 16 år

2650

8 – 12 år

2400

4 – 7 år

1350

0 – 3 år

0

Lakan och handdukar ingår inte i grundpriset. Antingen tar man med själv, eller så kan man hyra för en extraavgift (120 kr). Detta måste anges vid anmälan och betalas i förväg.
Kostnader för noter tillkommer och betalas samtidigt som du betalar deltagaravgiften, med avdrag för de noter du redan har och tar med dig, 300:- för vuxna och 200:- för barn och ungdomar som sjunger i stora kören.

Anmälan
Anmälning sker via webbformuläret senast den 31 maj.
Betala in deltagaravgiften och notavgift (plus ev. lakanshyra) till föreningens plusgiro 183 48 33-4 (Music Weeks in Sweden) senast den 30:e juni. Du kan också använda IBAN/SWIFT: IBAN No SE52 9500 0099 6034 1834 8334 BIC/SWIFT adress NDEASESS. Deltagare som bor utanför Sverige kan betala efter ankomst till musikveckan, helst med kort. Glöm inte att ange vem betalningen avser!

Om du blir tvungen att avanmäla dig är det ytterst viktigt att du meddelar oss detta i god tid. Om avbokningen kommer mycket sent kan vi behöva ta ut en avgift. Observera att utebliven betalning inte godkänns som avbokning.

Välkommen med din anmälan!
Mer information kommer att skickas ut i mitten av juni till den e-postadress du angett.

Välkommen!
Styrelsen

Music Week in Svalöv
July 29 - August 5 2018


The Summer Week of Music Weeks in Sweden will again take place at Fridhems folkhögskola in Svalöv, Sweden. The week starts with dinner at 5pm on July 29th and ends with breakfast on August 5th.

Programme
Like all years, Richard Cooke will be the musical leader and conduct the Main Choir. Richard Pearce will participate as pianist and organist.
The following music (and possibly a few more pieces) will be rehearsed during the week and performed at a public concert in the Cathedral of Lund, Saturday 4th August at 5 pm.

  • Vaughan Williams: Te Deum in G
  • Britten: Rejoice in the Lamb
  • Rachmaninoff: Blazhen Muzh
  • Bruckner: Ave Maria och Tota pulchra es
  • Tavener: Magnificat and Nunc dimittis

Participation
If you are an experienced choir singer and welcome a rapid, engaging and efficient rehearsal style, are good at sight-reading, you are welcome to participate. This Music Week, as always, will contain some musical challenges, but with the eminent leadership of Richard Cooke (and some hard rehearsal work) it will result in a very rewarding experience together with around 100 fellow singers.

Activities for children
Any children that wish to and are capable of singing in the Main Choir are of course welcome to do so. For other children, babysitting, singing, drama and choir will be arranged, enabling parents to participate in the Main Choir rehearsals:
These activities are open for children aged 4 years and older. For any children under 4 years, parents are asked to make their own baby-sitting arrangements. The upper age limit is set for children of 13-14 years (ending Swedish school year 7, or equivalent, in spring/summer 2018). Children older than this are expected to sing in the Main Choir.
The youth choir welcomes singers that are 10-14 years old. The music will be 2-part for soprano and alto.
Boys who have passed the voice-breaking stage may join the Main Choir in the tenor or bass parts respectively
If you wish to bring children other than your own to take part in the children’s activities, please mention this at the time of your registration. 

Other activities
The afternoons are free for your own activities.
Please bring your instrument(s) and support the informal Soirées with the much-appreciated solo appearances or small ensembles that normally form during the week.
The Soirée takes place each evening at 21.00.  All participants are encouraged to contribute with more or less serious appearances.  The Night Café follows the Soirée, where you can buy wine, beer and soft drinks.

Prices
The prices include full board and lodging at Fridhems Folkhögskola.

Adults

SEK 4855

Students/unempl. 25-29

SEK 3550

Age 17 – 24

SEK 3200

Age 13 - 16

SEK 2650

Age 8 – 12

SEK 2400

Age 4 – 7

SEK 1350

Age 0 – 3

SEK 0Bed linen and towels are not included, so you may either bring your own, or rent them for an additional fee of SEK 120 for the week. If you wish to rent please specify this in your registration.
Costs for printed music will be added to the participation fee – SEK 300 for adults and SEK 200 for children and youths who sing in the big choir. If you already have some of the music, and you bring it, your music fee will be correspondingly reduced.

Registration
The on-line registration is open until May 31st.
Please pay your fee and music cost (and fee for towles/linen if ordered) by 30th June to Swedish plusgiro 183 48 33-4 (Music Weeks in Sweden), or to IBAN No SE52 9500 0099 6034 1834 8334, BIC/SWIFT address NDEASESS. Participants from abroad may pay by credit card (preferred) or in cash (Swedish Kronor) after arrival at Fridhem to avoid international transfer fees.

If, for some reason, you must cancel your registration, please inform us as soon as possible, and make sure you receive a confirmation. If you cancel very late, we may have to charge a delayed cancellation fee. A non-payment does not count as a cancellation.

We look forward to meeting you at Fridhem in Svalöv this summer!

Welcome!
The Board

Sommar-
vecka

Summer
week

Kallelse till årsmöte

Notice to attend AGM

Sidan uppdaterad
2018-04-14


Responsible for the page:
Webmaster