MWIS på Snöå Bruk 28 december 2017 – 4 januari 2018

Hjärligt välkomna till årets musikaliska vintervecka, som i vanlig ordning arrangeras på Snöå Bruk strax utanför Dala Järna! Veckan börjar den 28 december kl. 17 med middag. En första genomgång av årets program sker redan samma kväll.

Program
Richard Cooke kommer som tidigare år att leda kören och får hjälp av Richard Pearce, pianist och organist.

Repertoaren för i år är:
Händel: Coronation Anthem "My Heart Is Inditing"
Schubert: Mässa i G-dur
Vaughan Williams: Wassail Song
Ragnarsson: Ave Maria
samt några mindre verk.

Programmet övas in under veckan och kommer att framföras på en konsert i Dala Järna kyrka onsdag 3 januari kl. 18.00

Deltagare
Om du är en duktig körsångare, god notläsare och klarar att öva in musik i ett snabbt tempo, så är du välkommen att delta i musikveckan.
Förutom att öva på konsertprogrammet kommer vi att tillsammans ordna soaréer och nattcaféer där vi träffas under gemytliga former, musicerar eller bara umgås. På nyårsafton blir det fest med nyårssupé och firande av det nya året.

Boende och priser
Inkvarteringen på Snöå Bruk består i huvudsak av fyrbäddsrum. Om dubbelrum önskas kan det anges vid anmälan. Beroende på antalet deltagare kan det eventuellt bli möjligt att något eller några av fyrbäddsrummen kan användas som dubbelrum, men det går tyvärr inte att garantera.
För ungdomar 12-24 år finns det möjlighet att bo i logement till reducerat pris.
Priserna är enligt nedan. En kostnad på 200 kr för noter tillkommer och ska betalas med rumspriset. Om man har egna noter och vill ta med dem, markera det i webbformuläret, så reduceras priset motsvarande.

Plats i fyrbäddsrum 5150 kr
Studerande eller arbetslös 25-29 år 4100 kr
Ungdom 12-24 år i logement 3800 kr
Barn 2-11 år med föräldrar 3200 kr

Priserna inkluderar helpension inklusive en nyårssupé samt en festmåltid efter avslutad konsert. Dryck ingår ej. Lakan och handdukar tas med, men går också att hyra för en extraavgift (120 kr).
Om man har önskat ett dubbelrum och får ett sådant, tillkommer en extra avgift på 400 kr per person. Besked om detta meddelas i slutet av november och då ska avgiften betalas in till föreningens plusgirokonto.

Anmälan
Anmälan sker via webbformuläret senast 1 november. Betala in deltagaravgiften plus ev. lakanshyra till föreningens plusgiro 183 48 33-4 (Music Weeks in Sweden) senast 30 november.

Glöm inte att ange vem betalningen avser! Om du måste avanmäla dig är det viktigt att du meddelar oss detta i god tid. Om avbokningen kommer mycket sent, kommer vi att behöva ta ut en avgift. OBS: utebliven betalning godkänns inte som avbokning!

Mer information kommer att skickas ut i december till den e-postadress du har uppgivit.

Välkommen till musikveckan!
Styrelsen för Music Weeks in Sweden


MWIS at Snöå Bruk December 28th 2017 to January 4th 2018

Welcome to the annual Music Week, which as usual is arranged at Snöå Bruk outside Dala Järna! The Week starts on December 28th at 5 pm with dinner. We will start working with the music the same evening.

Programme
Richard Cooke will be leading the choir with the help of Richard Pearce, pianist and organist.

The programme for this year will be:
Handel: Coronation Anthem "My heart is inditing"
Schubert: Mass in G
Vaughan Williams: Wassail Song
Ragnarsson: Ave Maria
and a few smaller pieces.

We will work with this music during the week and perform it at a concert in the church of Dala Järna on Wednesday January 3rd at 6 pm.

Participants
If you are a skilled choral singer, a good sight-reader and able to work at a fast tempo, you are welcome to participate in the Music Week.
In addition to the singing, the programme includes soirées and night cafés where we socialize and entertain ourselves with different performances every night. On New Year´s Eve we have a big party celebrating the new year.

Accomodation and prices
The accomodation at Snöå Bruk is mainly in four-bed rooms. If you wish to stay in a double room please say so when you register for the week. We cannot promise this as it will depend on how many participants we will finally be.
For younger participants, aged 12 – 24 we can offer an option of dormitory lodging at a reduced price.
Prices are stated below. There is a fee for the sheet music of SEK 200, which will be paid together with the fee for participation. If you have any of the music yourself and wish to bring it, please indicate which pieces you will bring and the sheet music fee will be reduced pro rata.

Four-bed room per person SEK 5150
Students or unemployed 25-29 yrs SEK 4100
Youth 12-24 in dormitory SEK 3800
Child 2-11 with parent SEK 3200

The fees include accomodation and full board, including the New Year party and dinner after concert. Drinks are not included.
Bed linen and towels are not included in the price, but you may rent bed linen and towels for an extra fee (SEK 120).
If you have requested a double room and should get one, there is an extra fee of SEK 400 per person. You will be informed by the end of November if this is the case, and then please pay the extra fee.

Registration
Registration will be done via the web form by November 1. Payment for the week, including music and bed linen, is made to MWIS plusgiro 183 48 33-4 (Music Weeks in Sweden) at the latest by November 30th. From abroad, use IBAN No SE52 9500 0099 6034 1834 8334, BIC/SWIFT: NDEASESS

Remember to specify the payee’s name. If you need to cancel, it is important to notify us in good time. If the cancellation is very late, we may need to charge a cancellation fee. Please note that non-payment is not accepted as cancellation.

More information will be sent in December to the e-mail address you have given us on the registration form.

Welcome to the Music Week!
The Board of Music Weeks in Sweden

Vintervecka

Winter
week

Kallelse till föreningsmöte

Notice to attend general meeting

Sidan uppdaterad
2017-10-14


Responsible for the page:
Webmaster