Musikvecka i Svalöv
23-30 juli 2017


Music Weeks in Sweden arrangerar även 2017 en musikalisk sommarvecka. Den äger som vanligt rum på Fridhems folkhögskola i Svalöv i Skåne.

Program
Richard Cooke är musikalisk ledare för veckan och dirigerar Stora Kören. Richard Pearce deltar som pianist och organist.
Följande och ev. ytterligare något stycke övas in under veckan och framförs på en offentlig konsert i Lunds domkyrka lördagen den 29 juli kl 19:00.

 • Bach:  Komm Jesu, komm
 • Duruflé:  Quatre motets
 • Stanford:  Coelos ascendit hodie
 • Vaughan Williams: Lord thou hast been our refuge
 • Bainton: And I saw a new heaven

Deltagare
Om du är en duktig körsångare, god notläsare och van vid ett snabbt och effektivt inlärningstempo så är du välkommen att delta. Som alltid kommer veckan att innehålla några musikaliska utmaningar, men med Richard Cookes eminenta ledning och fokuserade och effektiva övningar (förmiddagar och kvällar) blir den en givande upplevelse där du får träffa drygt 100 andra körsångare och tillsammans med dem skapa musik.

Aktiviteter för barn
Barn som önskar vara med i stora kören är naturligtvis välkomna att vara med där. För övriga barn, för att föräldrar skall ha möjlighet att delta i repetitionerna, anordnas aktiviteter under de tider den stora kören repeterar:

 • en ungdomskör som leds av en kvalificerad körledare,
 • teaterverksamhet som leds av utbildade dramapedagoger
 • rytmiklek för de lite yngre barnen med rytmiklärare
 • barnledare finns till hands under och mellan aktiviteterna.

Barnverksamheten riktas till barn som är som yngst fyllda fyra år, och som äldst de som gått ut årskurs 7 våren 2017. Yngre barn är välkomna att delta i barnverksamheten i sällskap med förälder eller motsvarande person. Äldre barn/ungdomar förväntas delta i Stora kören.
Oavsett dessa åldersgränser är naturligtvis barn/ungdomar välkomna att delta i Stora kören, och deltar då inte i barnverksamhetens aktiviteter.
I barn- och ungdomskören är barn/ungdomar från 10 till 14 år välkomna, d.v.s. de som börjar årskurs 4-8 hösten 2017. I den kören sjunger man sopran- eller altstämmor. Fr.o.m. målbrottet är man välkommen att sjunga i stora kören.
Då antalet platser i barnverksamheten är begränsat är de främst tänkta för barn till föräldrar som sjunger i Stora kören. Om du skulle vilja ta med andra barn än dina egna ber vi dig avvakta vårt besked om detta är möjligt till efter anmälningstidens utgång. Om dessa barn sjunger i Stora kören (och därmed inte deltar i barnverksamheten) är de naturligtvis hjärtligt välkomna.

Övriga aktiviteter
Eftermiddagarna är fria för egna aktiviteter.
Många tar med sig sitt instrument och musicerar tillsammans med andra lika- eller olikasinnade. Det blir uppskattade bidrag på soarén som avslutar varje dag under veckan. Då framförs underhållande nummer av olika slag, mer eller mindre seriösa. Det finns också ett nattkafé där man kan köpa vin, öl, mm.

Priser
Inkvarteringen sker på Fridhems Folkhögskola. Deltagaravgifterna framgår av följande sammanställning. De inkluderar helpension och noter.
Vid anmälan kan du ange om du tar med egna noter och då görs en reducering av notkostnaden i formuläret. Vi beställer exakt antal noter för att hålla nere våra kostnader, så de noter du anger att du tar med själv kommer vi inte att beställa.

Vuxna

4750 SEK

Student eller arbetslös,
25 - 29 år

3550 SEK

17 - 24 år

3250 SEK

13 - 16 år

2500 SEK

8 - 12 år

2250 SEK

4 - 7 år

1250 SEK

0 - 3 år

0 SEK

Lakan och handdukar ingår inte i grundpriset. Antingen tar man med själv, eller så kan man hyra för en extraavgift (120 kr). Detta måste anges vid anmälan och betalas i förväg.

Anmälan
Anmälning sker via webbformuläret senast den 31:a maj. Betala in deltagaravgiften (plus ev. lakanshyra) till föreningens plusgiro senast 30e juni:

 • plusgiro: 183 48 33-4
 • IBAN No SE52 9500 0099 6034 1834 8334, BIC/SWIFT: NDEASESS.

Glöm inte att ange vem betalningen avser!
Om du blir tvungen att avanmäla dig är det ytterst viktigt att du meddelar oss detta i god tid. Om avbokningen kommer mycket sent kan vi behöva ta ut en avgift. Observera att utebliven betalning inte godkänns som avbokning. Mer information hittar du på andra sidor här på mwis.se. Du kan också kontakta någon i styrelsen: mwis.se/styrelse.shtml.
Mer information kommer att skickas ut i mitten av juni till den e-postadress du angett vid registreringen.

Välkommen med din anmälan!

Styrelsen

Music Week in Svalöv
July 23-30 2017


The Summer Week of Music Weeks in Sweden will again take place at Fridhems folkhögskola in Svalöv, Sweden.
Like last year and any other year we might think of, Richard Cooke will be the musical leader and conduct the Main Choir. Richard Pearce will participate as pianist and organist.

Music
This summer we will rehearse and perform the following pieces:

 • Bach:  Komm Jesu, komm
 • Duruflé:  Quatre motets
 • Stanford:  Coelos ascendit hodie
 • Vaughan Williams: Lord thou hast been our refuge
 • Bainton: And I saw a new heaven

The concert will take place in the Cathedral of Lund, Saturday 29th July at 19:00

Participants
If you are an experienced choir singer, welcome a rapid, engaging and efficient rehearsal style, and good at sight-reading, you are welcome to participate. This Music Week, as always, will contain some musical challenges, but with the eminent leadership of Richard Cooke (and some hard rehearsal work) it will result in a very rewarding experience together with around 100 fellow singers.

Activities for Children
Any children that wish to and are capable of singing in the Main Choir are of course welcome to do so. For other children, the following activities will be arranged, enabling parents to be able to participate in the Main Choir rehearsals:

 • A Youth Choir led by a qualified music teacher.
 • Theatre groups led by professional drama teachers.
 • Musical activities, including rhythmics for the younger children
 • Supervision and play for the youngest ones by dedicated staff.

These activities are open for children aged 4 years and older. For any children under 4 years, parents are asked to make their own baby-sitting arrangements. The upper age limit is set for children of 13-14 years (ending Swedish school year 7, or equivalent, in spring/summer 2017). Children older than this are expected to sing in the Main Choir.
The youth choir welcomes singers that are 10-14 years old. The music will be 2-part for soprano and alto. Boys who have passed the voice-breaking stage are welcome to join the Main Choir in the tenor or bass parts respectively.
If you wish to bring children other than your own to take part in the children’s activities, please mention this at the time of your registration. We have to ask you to wait until after the registration period for us to confirm if there is space available, as the number of children we can accept in the activities is limited.  Of course you are welcome to bring other children if they intend to sing in the Main Choir.

Other activities
The afternoons are free for your own activities.
Feel free to bring your instrument(s) and support the informalSoirées with the much-appreciated solo appearances or small ensembles that normally form during the week.
The Soirée takes place each day at 21.00.  All participants are encouraged to contribute with more or less serious appearances. The Night Café follows the Soirée, when you can buy wine, beer and soft drinks.

Prices
The prices include full board and lodging at Fridhems Folkhögskola, as well as the printed music.
If you already own all or some of the music and intend to bring that with you, please mark that in the registration form and your fee will be reduced pro rata. In order to keep our costs down we will buy the exact number of copies indicated at the time of registration. Please make sure to bring your own if you have said that you will.  It is the policy of MWIS that we do not use illegal photocopies.

Adults

4750 SEK

Student or unemployed
25 - 29 years

3550 SEK

17 - 24 years

3250 SEK

13 - 16 years

2500 SEK

8 - 12 years

2250 SEK

4 - 7 years

1250 SEK

0 - 3 years

0 SEKBed linen and towels are not included, so you may either bring your own, or rent them for an additional fee of 120 SEK for the week. If you wish to rent please specify this in your registration.

Registration and payment
The on-line registration is open until 31st May.
Please pay before 30th June to either:

 • Swedish plusgiro 183 48 33-4
 • IBAN No SE52 9500 0099 6034 1834 8334, BIC/SWIFT: NDEASESS.

and remember to inform us for whom you are paying.

If you need to cancel your registration, please do this via email to Ulf Bilting: ulf@bilting.se, and as early as possible. For late cancellation we might have to charge a fee.

Further information
If you have further questions, please see further pages here at mwis.se or contact one of us on the Board: (http://www.mwis.se/styrelse.shtml).
More information will be sent in the middle of June to the e-mail address you have given us on the registration form.

Welcome from the Board!

Sommar-
vecka

Summer
week

Kallelse till årsmöte

Notice to attend AGM

Sidan uppdaterad
2017-04-20


Responsible for the page:
Webmaster