VILKA ÄR VI? KONTAKT ANMÄLAN 🇬🇧

Ord om veckan

Presentation

Music Weeks in Sweden syftar till att sprida körmusik såväl över geografiska och kulturella gränser som över generationsgränser. Det är en ideell förening som bildades sommaren 1998. Varje år arrangerar vi två musikveckor: en i slutet av juli och en över nyår.

På en musikvecka repeterar vi körsång varje dag, både på förmiddagarna och på kvällarna. Däremellan finns möjlighet att musicera tillsammans med andra deltagare eller att ägna sig åt friluftsliv och fria aktiviteter. På kvällarna har vi gemensam kvälls- och nattsamvaro med musikaliska förtecken och sommarveckan erbjuder också särskilda aktiviteter för barn och ungdomar. Veckan avslutas alltid med en konsert i en närbelägen kyrka och därefter en trevlig fest.

Genom våra musikveckor vill vi visa glädjen i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål i musikalisk och social samvaro. Vi vill också ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter med andra musikintresserade, både från Sverige och från andra länder. Under årens lopp har många starka vänskapsband knutits mellan musikveckans deltagare.

Föreningen leds av en styrelse och vår musikaliska ledare har sedan starten varit Richard Cooke.

Eftersom instuderingstempot är ganska högt, och för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av en vecka, så vänder vi oss till vana körsångare med god notläsningsförmåga.